ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ με αγορές άνω των 50€

Έντυπα

Έντυπα Α5

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr Δίπλωμα
2.500 80€ 85€ +15€
5.000 95€ 100€ +15€
10.000 130€ 140€ +20€
20.000 210€ 225€ +25€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Α4

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr Δίπλωμα
2.500 115€ 120€ +15€
5.000 145€ 155€ +20€
10.000 220€ 235€ +25€
20.000 370€ 390€ +35€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Α3 ή 60Χ20

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr Δίπλωμα
2.500 190€ 200€ +15€
5.000 245€ 270€ +20€
10.000 390€ 420€ +25€
20.000 670€ 690€ +35€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration ή Velvet 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα A5 8σέλιδα Με Καρφίτσα

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr
1.000 220€ 230€
2.500 250€ 265€
5.000 300€ 320€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration ή Velvet 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα A4 8σέλιδα Με Καρφίτσα

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr
1.000 270€ 280€
2.500 340€ 355€
5.000 470€ 490€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration ή Velvet 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Β5

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr Δίπλωμα
2.500 85€ 90€ +15€
5.000 100€ 105€ +15€
10.000 155€ 160€ +20€
20.000 245€ 255€ +35€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Β4

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr Δίπλωμα
2.500 125€ 130€ +15€
5.000 165€ 170€ +20€
10.000 245€ 255€ +25€
20.000 460€ 470€ +35€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Β3 ή 68Χ24

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr Δίπλωμα
2.500 205€ 210€ +15€
5.000 280€ 290€ +20€
10.000 460€ 470€ +25€
20.000 810€ 870€ +35€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration ή Velvet 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Β5 8σέλιδα Με Καρφίτσα

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr
1.000 230€ 240€
2.500 275€ 285€
5.000 335€ 340€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration ή Velvet 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Έντυπα Β4 8σέλιδα Με Καρφίτσα

Τεμάχια Χαρτί 135gr Χαρτί 150gr
1.000 285€ 305€
2.500 365€ 380€
5.000 520€ 530€
 • Οι τιμές αφορούν έντυπα 4χρωμα 2 όψεων σε χαρτί Illustration ή Velvet 3πλης επίστρωσης.
 • Τα διπλώματα αφορούν 2πτυχα, 3πτυχα ή Ζικ Ζακ.
Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.